Långebro - Sankt Olof till att börja med.
Tidtabell från 1921.
Järnvägsbron över Helgeå, med tåg på väg söderut. (vykort)
Långebro station. (vykort)
Långebro station. (vykort postat 1903)

Åsumtorp station. (vykort postat 1903)Gärds Köpinge stationshus. Ser lite ödsligt ut, inga andra hus är synliga. Så var det ju ofta, stationen byggdes först och sen kom den övriga bebyggelsen.
(vykort)
Gärds Köpinge station med tåg på ingång, genast lite roligare. (vykort postat 1934)
Everöd station. (vykort)
Här är det gott om folk som väntar på tåget.
I Everöd korsar vi järnvägen mellan Tollarp - Åhus.
Vittskövle station saknas här.

Degeberga station. (vykort)
Olseröd stationshus, numera i privat ägo.
I väntan på en vykortsbild drar jag till med ett egenhändigt taget foto från 2005
Maglehem station. (vykort)
Brösarp station. (vykort)
Brösarp station.
Detta moderna vykort är en hyllning till museiföreningen Skånska Järnvägar som kör ångtåg sommartid mellan Brösarp och S:t Olof. Jag har själv åkt med ett flertal gånger.
Järnvägsbron strax före Ravlunda by.
(vykort postat 1902)
Vitaby station. (vykort)
Vitaby station. (vykort)
Sankt Olof station. (vykort)
I Sankt Olof delar sig järnvägen. Vi åker via Tomelilla till Ystad och tar sen svängen om Gärsnäs på tillbakavägen
Högerslingan består av YGJ Ystad - Gärsnäs Järnväg och GStOJ Gärsnäs - St Olof Järnväg.
Onslunda station.
(vykort postat 1905)
Tomelilla station.
Vykort postat direkt på tåget 1917 fvb till Lunnarp.
Den här sortens s.k. flerbildskort är alltid trevliga men på grund av den mindre skalan blir vyerna inte så detaljrika.
Vykort postat 1904
Tomelilla järnvägsövergången.
(vykort postat 1903)
Högestad station. (tidigare Lyckås)
(vykort postat 1903)
Köpingebro station.
(vykort postat 1920)
Stationsbyggnaden skall enligt uppgift finnas kvar.
Ystad station. (vykort postat 1904)
Glemmingebro station.
(vykort från 1903)
Även denna stationsbyggnad skall enligt uppgift finnas kvar, troligen som klubbstuga.
Hedvigsdals station. (foto -20 talet)
Stationshuset är i dag privatbostad.


Löderup station. (vykort)
Stationshuset används i dag som vågkontor av Lantmännen.
Löderup station. (foto)
Här ser vi lite mer av stationsområdet.
Borrby station. (vykort)
Stationshuset används i dag som kiosk.
Borrby. Stationen och Hotellet.
(vykort postat 1913)
Borrby.(foto)
En lite nyare bild, troligen från början av femtiotalet.
Hammenhögs station.
(vykort troligen från 20 - talet)
Hammenhögs station.
Detta kort är ett nytryck, utgivet av Hammenhögsbygdens Byalag 1981
På baksidan kan man läsa att järnvägen mellan Ystad och Gärsnäs, som passerade Hammenhög, invigdes 4 okt 1894, och lades ner 1970.
Stationsbyggnaden revs några år senare.
Gärsnäs station.
(vykort troligen från 50 - talet)
Gärsnäs.
(vykort postat 1951)
Gyllebo station.
(vykort postat 1903)

Här vänder vi tillbaka till Gärsnäs och tar en tur på Malmö - Simrishamns Järnväg.
(tidigare CTJ Cimbrisham - Tomelilla Järnväg)
Smedstorp station.
(vykort postat 1945)
Tommarp station. (vykort)
Jerrestads station.
Stinsen och Post-Ingar.
Den här gamla damen gick förmodligen en daglig runda och delade ut post.
(vykort)
Vet du mer - maila gärna!
Så är vi då framme i Simrishamn.
(vykort reproducerat av mf. ÖSJ)Simrishamn.
MSJ inspektionsvagn nr 19 vid Hotell Svea ungefär 1906.
(nytryck av mf Skånska Järnvägar)

Ja, vad vore väl ett värdigare slut på vår "inspektionsresa" än att kliva in i hotell Sveas matsal och ta del av vad som bjuds.