Den här sträckan var den enda smalspårsbanan(1067mm) som utgick från Kristianstad. Den ändrades till normalspårvidd(1435mm) år 1954.
2005 - 2007 gjordes en ordentlig upprustning och elektrifiering hela vägen till Karlskrona.
Här lämnar vi Kristianstad central och åker österut, under viadukten som det här kortet är taget från.
(vykort)
Nosaby stationshus. (vykort)
Ersattes av ett 1,5 plans tegelhus 1916 när BKB tog över.
Nosaby nya stationshus. (foto 40-talet)
Är i dag privatbostad.
Fjälkinge gamla stationshus. (vykort)
Ser ganska fridfullt ut.
Fjälkinge nya stationshus. (vykort)
Fjälkinge station med tåg på ingång. (vykort)
Bäckaskogs första stationshus. (vykort)
Bäckaskog stationshus efter att Blekinge kustbanor tagit över. (vykort)
Gualövs stationshus. (foto)
Bromölla första station och bangård. (vykort)
Bromölla nyare stationshus. (vykort)
Har ersatts med en ny station strax öster om Tians väg.
Valje anhaltstation. Hette Sissebäck fram till ca 1890.
Enligt uppgift låg den från början ungefär vid nuvarande campingen, men eftersom tågen ibland hade svårt att starta i backen flyttades hållplatsen en bit västerut.
(vykort)
Ja, så var vi framme vid Sölvesborgs station. (vykort)
(vykort)