På den här tågresan, som startar i Hässleholm, kommer vi att passera Attarp, Ignaberga, Vinslöv, (Göinge-)Fridhem, Önnestad och Karpalund stationer, för att slutligen anlända till Kristianstad C
Tidtabell från 1921
Hässleholms station.
Först några bilder från bangården.
(vykort postat 1905)
Hässleholms station.
Viadukten.
(vykort postat 1900)
Hässleholms station.
Här är det, såvitt jag kan se, stambanan som drar iväg rakt norrut medan spåren till vänster hör till bangården.
(vykort postat 1903)
Hässleholms station.
Den här bilden över bangården är nog också tagen från viadukten, fast söderut. Det skulle kunna vara Kristianstadsbanan som svänger ut i vänstra hörnet
(vykort)
Hässleholms station.
Ännu en bild över bangården.
(vykort)
Hässleholms station.
(vykort postat 1903)
Hässleholms station.
Här väntar man på tåg framför det gamla stationshuset.
(vykort)
Hässleholms station.
Genom entredörrarna som syns mitt på kortet trädde resenärerna in i väntsalen.
(vykort postat 1934)
Hässleholms station.
Interiör från väntsalen tagen några år senare.
(vykort)


Hässleholms station.
Interiör från väntsalen. (vykort)
Biljettförsäljningen fanns i luckorna till vänster och vid vänstra kanten skymtar luckan där man kunde pollettera sin väska. Därefter gick man nerför trappan som syns under klockan, genom tunneln under spåren och upp till perrongen.


En äldre dam ville köpa en tur-och-retur-biljett. "Varthän?" frågade biljettförsäljaren. "Tillbaka hit, så klart!" sa damen.
Hässleholms ombygda station.
Här syns till vänster uppgången från tunneln till perrongen. (vykort)

"Resande med persontåg mot Kristianstad, tag plats! Stäng dörrar och grindar!".
Så rullar vi iväg, som en gång Karl den XV:e gjorde när han invigde linjen tillsammans med sin Danske kollega, Christian IX. Dom möttes i Hässleholm och åkte tåg till Kristianstad för vidare befordran till Bäckaskogs slott.
Här ser vi Attarps lilla stationshus.
(foto)
En bild tagen några år senare.
(vykort)
Här syns ställverket som vevades för hand. Notera vajrarna som försvinner ner under mark till bommar och signaler .
(detaljförstoring)
På det här flygfotot kan man skönja Attarps stationshus vid högra kanten.
(vykort postat 1968)
Ignaberga station.
(foto)
Ignaberga station.
(vykort postat 1916)
Vinslövs station.(foto)
Här har vi en riktigt hyfsad stämpel på ett kort som skickades 1903 från Vinslöv.
Vinslövs station.
Här står ett litet "sadeltanklok och pustar".(vykort)
Vinslövs station och prästgård.
(vykort)
Vinslövs stationshus sett från gatan.
(vykort postat 1910)
Fridhems station.
(foto)
Fridhems station.
(beskuret vykort)
Önnestads station.
(vykort)
Önnestads station.
(vykort)
Önnestads station.

(vykort)
Önnestads bangård med stationshuset till höger.
(vykort)
Önnestads station.
På baksidan av detta ovanliga kort står skrivet: "Stationsinspektor Fock i Önnestad". Stationskarlen heter Anders Stål och kortet lär vara taget 1907.
Karpalunds station.
(foto)
Karpalunds station.
(vykort)
Karpalunds station och sockerbruk.
(vykort postat 1903)
Här ser vi den gamla järnbron över Helgeå som numera ersatts med en modern betongbro.
(foto)
Så är vi då framme i Kristianstad som har ett pampigt stationshus. (vykort)