Reklambroschyr.
Vi startar turen i Göteborg med ett vackert hamnparti.
Ångaren Munin bunkrar kol och skall troligen gå till England med last av sk. "pitprops", dom runda stolparna som syns på bilden.
Göteborg.
I den här stan finns det gott om kanaler. Denna slussen reglerar vattenståndet i Fattighuskanalen.
Lilla Edet. Ströms sluss.
Här kommer "Venus" glidande ut ur övre delen av slussen.
Lilla Edet.
Detta kort är taget i slutet av 40-talet och visar nersidan av slussen med Diana på väg ut.
Åkerström.
Den här slussen blev överflödig 1926 när man dämde upp Göta älv för ett kraftverk i Lilla Edet. Båten heter Balzar von Platen.
Trollhättan.
Här ser vi dom gamla slussarna uppifrån.
Trollhättan.
Här ser vi "Pallas" glida fram i Bergkanalen.
Trollhättan.
Nedre inloppet till den så kallade ny-gamla leden.
Trollhättan.
Här är ångaren Necken på väg in i nedre slussen.
Trollhättan.
Här är Juno på väg neråt i ny-gamla leden.
Trollhättan.
Här passeras den sk. "Nya Bron". Båten har flaggspel och det står mycket folk på sidorna så det är nog invigning av bron!
Trollhättan.
Här ett lite nyare kort som visar bron ur en annan vinkel.
Kortet är stämplat 1935.
Trollhättan.
Och här är bron helt stängd.
Trollhättan.
Här ser vi "Juno" på väg in mot stan.
Hur den gamla järnvägsbron såg ut vet jag inte men den nya är en stadig bit som hissas rakt upp på fyra pelare.
Brinkebergskulle.
Sista slussningen innan vi passerar Vänersborg och åker ut på Vänern.
Brinkebergskulle.
Hellekis.
Här är ångaren "Baltzar von Platen" på väg in till eller ut från Lidköping.
Sjötorp.
Här börjar Västgöta-delen av Göta Kanal. Dom första slussarna tar oss upp till den lagun som syns överst på kortet. Där har funnits båtvarv sen tiden då kanalen byggdes.
Flygfoto från våra dagar.
Töreboda.
Efter att ha passerat alla åtta slussarna i Sjötorp och vidare förbi Lyrestad, Norrkvarn, Riksberg och Hajstorp är vi framme i Töreboda. Här korsas kanalen av stambanan Stockholm - Göteborg via en klaffbro.
"Astrea" har lagt till vid stationshuset.
M/S Maribell.
En modern båt som gör endagskryssningar på kanalen med utgångspunkt från Töreboda. Gjorde i alla fall när vi åkte med den, hustrun och jag.
På eftermiddagen ena dagen gled vi iväg österut via Tåtorp ut på sjön "Viken". Efter en sväng där gick vi tillbaka till Töreboda. En högklassig trerätters middag serverades ombord. Kaptenen kunde allt om kanalen och underhöll oss med både fakta och anekdoter. Påföljande dag drog vi iväg tidigt, västerut hela vägen förbi Sjötorp och ner till Mariestad. Buss tillbaka till Töreboda. Mycket trevligt!!!
S/S Astrea.
Här passerar båten en rullbro någonstans i Västergötland.
Tåtorp.
Sista slussen före sjön Viken.
Forsvik.
Venus kommer glidande i inloppet till Forsviks sluss från Bottensjön.
Forsvik.
Här är det "Pallas" som kommer och stör fisket.
Forsvik.
En bild från andra hållet jämfört med föregående.
Forsvik.
Här passerar "Juno" den uppfällda vägbron. Till vänster sitter en man och vaktar bagage som troligen strax skall lastas ombord.
Karlsborg.
Här passeras Kanalhotellet. Båtens namn har jag än så länge inte listat ut men flaggan i aktern säger oss att kortet är från tiden före unionsupplösningen. (1905)
Karlsborg.
Här ser vi Kanalhotellet och en dragbro.
Karlsborg.
"Pallas" glider fram.
Rödesund.
Rödesund.
Sista passagen, en rullbro som dras åt sidan, innan vi glider ut på Vättern.
"Svenska vyer" N:o 5.
En vacker vy som visar båten "Ceres".
"Svenska vyer" N:o 41.
Även här är det "Ceres" vi ser.
En annan vy från Göta Kanal som jag inte kan placera geografiskt.
Jönköping.
Ångfartyget "Viktor Rydberg" passerar fyren.
Jönköping.
Här är en segelskuta på väg in mot hamnen.
Jönköping.
En av kanalbåtarna på väg in mot stan.
Hästholmen.
Här ligger det bärgade vraket efter ångaren "Per Brahe" som förliste i en storm på Vättern 1920.
Motala.
Baltzar von Platen dog innan hans livsverk blev färdigt. Han ligger begravd intill kanalen vid Motala.
Motala.
Astrea glider förbi.
Motala.
Järnvägsbron är här en s:k svängbro.
Motala.
Här ser vi järnvägsbron från andra hållet. På det vänstra fundamentet syns den brodel som är rörlig. Den står just nu i öppet läge.
Motala.
Här ser vi kanalbåten "Motala Express".
Motala.
Hamnen i månsken.
Motala.
Eftersom Motala Verkstad tillverkade slussportar och annan utrustning till kanalen kan det passa med ett kort härifrån.
Borenshult.
Via dessa fem slussar kommer vi ut på sjön Boren. Båten på kortet är "Baltzar von Platen".
Borenshult.
Ett vackert medaljong-kort som visar slussarna nerifrån sjön Boren.
Borenshult.
Här ser vi ångaren Per Brahe lämna sista slussen.
Ljungsbro.
Akvedukten blev klar 1970 så det får bli ett modernt kort här. Båten som syns på bilden är Missionsfartyget Elida.
Berg.
Slusstrappan i Berg är verkligen maffig! Vi som kommer från Ljungsbro-hållet passerar först två dubbel-slussar ner till lagunen som syns överst på kortet. Sen är det sju sammanhängande slussar som leder ner till sjön Roxen.
Även här ett modernt kort, flygfoto i färg fanns ju inte på den gamla goda tiden.
Berg.
Här ser vi inloppet från lagunen till de övre slussarna.
Berg.
Utsikt från lagunen ner mot Roxen.
Berg.
En tungt lastad skuta passerar vägbron vid slussvaktarbostaden.
Norsholm.
Här lämnar vi sjön Roxen och går in i kanalen igen för vidare färd mot Söderköping som östgötarna kallar "Sörping."
Söderköping.
Öster om Söderköping går Göta kanal via den långsmala viken Slätbaken ut i Östersjön.
Södertälje.
Den här kanalen förbinder Östersjön med Mälaren. Den är byggd för större båtar som går till industrierna i Västerås, Köping m.fl. Den trafikeras även av Göta Kanal-båtarna.
Södertälje kanal.
Södertälje kanal.
Södertälje kanal.
Södertälje kanal.
Även här fanns en järnvägsbro liknande den i Motala