Flera kort i den här samlingen är, liksom detta till vänster, utgivna av Reinthal & Newman Publishers, New York.

Vid en första anblick ser det här lite vådligt ut, men ynglingen håller båten stadigt mot bryggans stöttor så det går nog bra.
Detta är egentligen ett försättsblad till en förpackning med brevkort och kuvert men det har skickats som vykort! Vad sägs om hatten? Romantisk?
Badmodet var som synes heltäckande på den tiden.
Stallpojken verkar lite generad inför flickornas uppmärksamhet.
Kärleken är blind sägs det, men i det här fallet verkar den vara döv också. Hoppas dom inte blir påkörda!!
"Hästen tillhör Konungen, men ryttaren är min!" säger flickan som säkert är glad att hennes käresta kommit hem välbehållen.