Kort-id: Dalsl-10 Dalslands kanal.
Även på den här kanalen körs dagturer på sommaren. Hustrun och jag åkte 2009 med "Storholmen" från Håverud till Bengtsfors och sen rälsbuss tillbaka. En fin tur genom ett vackert landskap.
Kort-id: Dalsl-12Köpmannebro.
Kort-id: Dalsl-11Köpmannebro.
Här ser vi kanalens första sluss med den öppningsbara vägbron i bakgrunden.
Kort-id: Dalsl-13Upperud.
Kort-id: Dalsl-14Upperud.
Kort-id: Dalsl-15Upperud.
Här går en man på dragvägen och drar båten "Hildur" med en lina, som brukligt var innan båtarna fick motorer. Fast man drog ju mest med hästar eller oxar.
Kort-id: Dalsl-25Håverud.
Vi börjar med ett modernt flygfoto för att få en överblick. Kanalen går på högra sidan om industribyggnaderna,upp genom slussarna, under järnvägsbron, över akvedukten och slutligen under landsvägsbrons bågspann.Snacka om ingenjörskonst!
Kort-id: Dalsl-20Håverud.
Tack vare Jan Carlsson, skeppare på M/S Dalslandia,vet jag nu att vi här ser "s/s Capella" i tredje slussen nerifrån räknat.
Kort-id: Dalsl-19Håverud.
Här ser vi samma vy tagen någon gång på femtitalet.En del byggnader har tillkommit samt väg och järnvägsbro.
Kort-id: Dalsl-21Håverud.
Nu befinner vi oss ovanför slussarna och akvedukten.
Kort-id: Dalsl-22Håverud.
Här ser vi en del av forsen som överbryggas av akvedukten. Båten som kan skymtas i akvedukten heter "s/s Håfreström".
Kort-id: Dalsl-23Håverud.
Tåg på väg söderut.
Kort-id: Dalsl-24Håverud.
Den här bilden är tagen från järnvägsbron."m/s Lindå" är på väg in i akvedukten söderut.
Kort-id: Dalsl-26Håverud.
Den här båten har passerat akvedukten och är på väg in i sista slussen för vidare färd norrut på sjön Åklången.
Jollen skymmer namnet men det skulle kunna vara "s/s Greta".
Kort-id: Dalsl-30Buterud.
Kort-id: Dalsl-35Långed.
Kort-id: Dalsl-36Långed.
Det här kortet är taget några år efter föregående kort. Det lilla trädet vid dragvägen har vuxit och där står en telefonstolpe. Bakom huset till vänster har man fällt träd och gjort gångar. Turbåten "Ejdern" passerar på väg söderut.
Kort-id: Dalsl-34Långed.
Här är "s/s Laxen" på väg in i andra slussen.
Kort-id: Dalsl-37Långed.
Den här vyn är tagen högre upp än föregående.
Kort-id: Dalsl-38Långed.
Detta verkar vara den övre slussen, nr 13 om jag har rätt.
Kort-id: Dalsl-39Långed.
Om beskrivningen på kortets baksida stämmer så är det s/s Greta som kommer stävande mot oss i "övre bassinen sedd från 13:e slussen."
Kort-id: Dalsl-40"Långebron Dalslands Kanal" står det på detta kort som är postat 1913. Motivet är en svängbro med en slussport strax bakom. Jag saknade först järnvägsbron men den tillkom ju inte förrän i början av 1920-talet, så det är "Långbron" i alla fall!
Kort-id: Dalsl-41Långbron.
Här har passagerarbåten "Tärnan" just lämnat slussen för vidare färd söderut.
Kort-id: Dalsl-44Billingsfors.
Här syns både övre och nedre slussen.
Kort-id: Dalsl-45Billingsfors.
Den lilla ångaren "Baldersnäs" på väg mot slussen.
Kort-id: Dalsl-46Billingsfors.
Här syns forsen med en enkel träbro över.
Kort-id: Dalsl-48Nittonde slussen.
Kort-id: Dalsl-49Tjugonde slussen till vänster i bild.
Till höger ser vi ett tåg som är på väg över bron.
Kort-id: Dalsl-50Bengtsfors.
Järnvägsstationen och slussen.
Kort-id: Dalsl-51Bengtsfors.
Tack vare att jag hittade detta kortet vet jag nu att nästa vy också är från Bengtsfors.
Kort-id: Dalsl-52Bengtsfors.
Kan vara knepigt att placera en vy när inget står angivet men nu vet vi ju.
Kort-id: Dalsl-54Krokfors.
Kort-id: Dalsl-60Lennartsfors.
"s/s Laxen" på väg in i nedre slussen.
Kort-id: Dalsl-65 Kanalen vid Lennartsfors.

KINDA KANAL
Kort-id: Kinda-1 Kinda kanal har jag inte hunnit besöka ännu men den finns högt på min önskelista över resmål!
Kort-id: Kinda Gamla vykort från Kinda kanal är ganska sällsynta. Det här är från före 1905.
Båten heter "Brokind".
Kort-id: Kinda-2 Detta är ett sk. "handcolorerat foto" taget i början av femtiotalet.

SÄFFLE KANAL
Kort-id: Säffle-3 Säffle kanal går i Byälvens fåra och förbinder Glafsfjorden med Vänern. I Säffle ligger kanalens enda sluss.
Här är tankbåten med det passande namnet "Tankö" på väg genom slussen.
Kort-id: Säffle-1 Här ser vi en tungt lastad vedskuta som just har passerat en av klaffbroarna.
Kort-id: Säffle-2 Här kommer passagerarbåten "Oscar" tätt följd av två lastskutor.

FORSHAGA KANAL
Kort-id: Forshaga Den här kanalen leder båttrafiken på Klarälven förbi fallet vid Forshaga.

STRÖMSHOLMS KANAL
Kort-id: Surah-1 Strömsholms kanal.
Slussen i Surahammar med ångaren "Smedjebacken" på väg ner.

HJELMARE KANAL
Kort-id: Hjelm-1 Hjelmare kanal, Hellby sluss.
Båtens namnskylt är lite otydlig, men den heter "Örebro", troligen nr II.

ÖREBRO KANAL
Kort-id: Örebro-1Hamnmotiv taget redan år 1900.
Närmast kameran ligger den lilla ångaren "Björksundet" och längst bort syns
"Örebro I".
Kort-id: Örebro-2 Hamnen från ungefär 1915.
Kort-id: Örebro-3 Parti från Kanalen, Stora Holmen.
Här ligger en vedskuta, väntar kanske på slussning.
Kort-id: Örebro-4 Ångaren "Örebro I" vid Konkordiaholmen.
Båten har slagsida eftersom passagerarna har samlats vid ena relingen.

VÄDDÖ KANAL
Kort-id: Väddö-1Väddö kanal i Stockholms norra skärgård tillkom för att man skulle slippa gå utomskärs öster om Väddö.
Den här vyn är tagen vid Elmsta i början av 1960-talet.

STOCKHOLM
Kort-id: Sthlm-1Slussen i Stockholm innan den byggdes över och blev trafikplats.
Kort-id: Sthlm-2 Ångfartyget "Express" framför Stockholms Slott
Kort-id: Sthlm-3 Ångfartyget "Sjöfröken" utanför Marieberg.
Kort-id: Sthlm-4 "Centralfärjan II" i Blasieholmshamnen.

BLANDAT
Kort-id: Sparreholm Sparreholm.
Kort-id: SkurubroSkurubro var från början en flottbro och ett omtyckt vykortsmotiv i början av förra seklet.
1915 ersattes den med en valvbro av armerad betong.
Kort-id: Indal-1 Ångaren "Indalen" på Indalsälven.
En bild för alla som tror att hjulångare bara gick på Missisippifloden.
Kort-id: Indal-2 Ännu en vy från Indalsälven. Här ser vi ångaren "Turisten" vid Bergeforsen.
Kort-id: Ekestad Ekestad sluss.
Är det någon som vet var det här kortet är taget så får ni gärna maila mig.
Kort-id: Röttle Avslutningsvis ett snyggt vattenfall vid Röttle som jag inte heller vet var det ligger!